Vacature Assessor EVC voor psychologen

Via een verkort traject naar de BIG-registratie als gz-psycholoog. Dat is het doel van de EVC-route. EVC staat voor erkenning van Eerder Verworven Competenties. EVC’s omvatten cursussen en opleidingen en de gesuperviseerde praktijkervaring die door de kandidaten al is opgedaan.

Stichting Centrum EVC voor gz-psychologen (Stichting EVC) is in december 2022 opgericht om de ontwikkelde EVC-route twee jaar lang in de praktijk te testen. Dit gaan wij doen in een pilot met 44 opleidingsplekken die speciaal hiervoor geselecteerd zijn of worden.

De Stichting EVC zoekt ten behoeve van de beoordeling van deelnemers aan de pilot EVC, assessoren. Dit gaat spelen vanaf april 2023. Denk je aan de hieronder staande eisen te voldoen en spreken de taken die je gaat uitoefenen t.b.v. de assessments je aan? Lees dan hieronder verder en solliciteer.

Het gaat om de volgende taken en vereisten.

Taken:

 • Het beoordelen van de ingediende portfolio’s aan de hand van de toetsingscriteria:
  • ontvangen van het portfolio en controleren op compleetheid;
  • beoordelen van de verschillende onderdelen tegen het licht van concrete (deel)criteria (afgeleid van de competenties), leidend tot een dichotoom oordeel: wel/niet voldaan aan elk criterium;
  • vaststellen van het voldoen aan alle criteria tezamen;
  • het opstellen van een korte rapportage omtrent het portfolio aan de hand van een checklist.
 • Het formuleren van een eenduidig advies over acceptatie: ja/nee acceptatie (met onderbouwing).
 • In geval van onduidelijkheden: overleg met een of meer assessoren of met een hoofdopleider.
 • Voorleggen van het advies aan de hoofdopleider ten behoeve van het toekennen van de erkenning competenties. Dit laatste dient als besluit voor vervolg.
 • Globale Inschatting van benodigde tijdsduur:
  • 6-8 uur voor assessment scenario 2.
  • 2-4 uur voor assessment scenario 3.

 Totale benodigde tijdsinvestering:

 • 1 opleidingsdag; deze vindt plaats op 13 april in Zwolle;
 • 2-4 assessments route 2 in de periode 1 augustus 2023 tot 1 oktober 2023;
 • 2-4 assessments route 3 in de periode 15 april 2023 tot 15 mei 2023.

Vereisten:

 • Gz-psycholoog met minimaal 5 jaar werkervaring.
 • Ervaring in het opleiden van gz-psychologen bij voorkeur in de rol van praktijkopleider of werkbegeleider of supervisor.
 • Accuratesse in werkzaamheden en verslaglegging.
 • Bekend met competentiegericht opleiden in de gz-opleiding.
 • Goede contextuele kennis (van de bedoeling van de EVC pilot, van competentiegericht opleiden, en de gz-opleiding i.h.a.).
 • Bewustzijn van en handelen naar de positie binnen de organisatie (bijv. geen eigenstandige bevoegdheden; geen directe communicatie met de kandidaten).
 • Beschikbaar voor een trainingsdag op 13 april 2023 in Zwolle.
 • Beschikbaar voor het uitvoeren van vermoedelijk 2-4 assessments route 2 in april & mei 2023
 • Beschikbaar voor het uitvoeren van vermoedelijk 2-4 assessments route 3 in augustus & september 2023.

Wij bieden:

De vergoeding bedraagt € 1.000 per assessment voor scenario 2 en € 500 per assessment voor scenario 3.

Tevens worden assessoren specifiek nog getraind in het assessment EVC’s en is er een trainingsdag in april 2023. Meer informatie over de pilot EVC kun je vinden via www.evcvoorpsychologen.nl.

Nadere informatie over deze vacature kun je verkrijgen via vacature@evcvoorpsychologen.nl. Sollicitaties kun je tot 24 februari 2023 sturen naar vacature@evcvoorpsychologen.nl.
Selectie van assessoren vindt plaats in maart 2023.