Home

EVC

De afkorting EVC staat voor Eerder Verworven Competenties. Dit zijn competenties die na de universitaire studie zijn opgedaan in cursussen, vervolgopleidingen en door middel van werkervaring.  In de EVC-pilot wordt uitgegaan van het competentieprofiel zoals dat is beschreven in het Opleidingsplan voor de opleiding tot gz-psycholoog.

De Stichting Centrum EVC voor gz-psychologen (afgekort als Stichting EVC) is opgericht om een pilot (dat wil zeggen een eerste verkenning) uit te voeren naar de mogelijkheden om ervaren masterpsychologen met aantoonbare eerder verworven competenties middels een verkort traject op te leiden tot gz-psycholoog.

 

De pilot in het kort

In 2023 worden in totaal 44 masterpsychologen geselecteerd voor deelname aan een pilot waarin twee soorten verkorte gz-opleidingen worden aangeboden (scenario 2 en 3). Het streven is dat de deelnemers eind 2024 deze verkorte opleiding hebben afgerond en hun BIG-registratie als gz-psycholoog kunnen aanvragen.

Twee andere scenario’s die geen onderdeel van de pilot vormen, zijn:

Scenario 1 is opgezet om psychologen met een NIP KJ registratie toegang te geven tot het gz-diploma.

Scenario 4 en 5 zijn al onderdeel van het huidige vrijstellingenbeleid.

Ik ontvang graag de nieuwsbrief over de EVC-pilot