EVC-pilot

De Stichting EVC onderzoekt in de jaren 2023 en 2024 met behulp van een pilot de haalbaarheid van de EVC-scenario’s 2 en 3 als instrument voor het versneld behalen van de BIG-registratie tot gz-psycholoog. Als uitgangspunt geldt dat deze scenario’s (tijdelijk) moeten helpen bij het opheffen van het huidige tekort aan gz-psychologen. In een later stadium zal worden bepaald of de verkorte EVC opleidingen zullen blijven bestaan naast de reguliere tweejarige gz-opleiding. De Stichting EVC zal na de pilot aan het eind van 2024 de opgedane ervaringen evalueren en deze resultaten als rapport aanbieden aan het ministerie van VWS.

 

 

 

Stichting Centrum EVC voor gz-psychologen (Stichting EVC)

 Stadsplateau 7-8.22
3521 AZ  UTRECHT

E. info@evcvoorpsychologen.nl