Scenario’s

Het vrijstellingenbeleid via een EVC-route biedt masterpsychologen de mogelijkheid om een BIG-registratie als gz-psycholoog te verkrijgen door een verkorte opleiding te volgen. Er zijn 5 scenario’s voor vrijstellingen mogelijk, waarbij de scenario’s 2 en 3 deel uit maken van de landelijke pilot. De scenario’s 1, 4 en 5 worden hier vooral voor de volledigheid genoemd en maken geen deel uit van de pilot.

  • Scenario 1: volledige vrijstelling van de gz-opleiding. Dit scenario was eenmalig en is inmiddels afgerond en gold uitsluitend voor psychologen met de NIP KJ registratie die voor 1 maart 2023 aangegeven hebben hiervoor belangstelling te hebben.
  • Scenario 2: vrijstelling van de gz-opleiding via de EVC-route, vrijstelling van praktijk en vrijstelling van 1,5 jaar cursorisch onderwijs. Geldt voor masterpsychologen, pedagogen (zolang dit voor de reguliere GZ-opleiding is toegestaan) en afgestudeerden geestelijke gezondheidskunde.
  • Scenario 3: éénjarige variant: vrijstelling van 1 jaar cursorisch onderwijs en 1 jaar praktijk. Geldt voor masterpsychologen, pedagogen (zolang dit voor de reguliere GZ-opleiding is toegestaan) en afgestudeerden geestelijke gezondheidskunde.
  • Scenario 4: vrijstelling van half jaar cursorisch onderwijs en half jaar praktijk.
  • Scenario 5: vrijstelling gedeeltelijk (maximaal half jaar) cursorisch onderwijs, geen vrijstelling praktijk.

 Scenario’s 4 en 5 betreffen het bestaand vrijstellingenbeleid dat op regionaal niveau wordt uitgevoerd en dat geen deel uitmaakt van de pilot.

 

 

Schema scenario’s binnen de EVC-pilot

Stichting Centrum EVC voor gz-psychologen (Stichting EVC)

 Stadsplateau 7-8.22
3521 AZ  UTRECHT

E. info@evcvoorpsychologen.nl