EVC-pilot

De Stichting EVC onderzoekt in de jaren 2023 en 2024 met behulp van een pilot de haalbaarheid van de EVC-scenario’s 2 en 3 als instrument voor het versneld behalen van de BIG-registratie tot gz-psycholoog. Als uitgangspunt geldt dat deze scenario’s (tijdelijk) moeten helpen bij het opheffen van het huidige tekort aan gz-psychologen. In een later stadium zal worden bepaald of de verkorte EVC-opleidingen zullen blijven bestaan naast de reguliere tweejarige gz-opleiding. De Stichting EVC zal na de pilot aan het eind van 2024 de opgedane ervaringen evalueren en deze resultaten als rapport aanbieden aan het ministerie van VWS.