EVC

De afkorting EVC staat voor Eerder Verworven Competenties. Dit zijn competenties die na de universitaire studie zijn opgedaan in cursussen, vervolgopleidingen en door middel van werkervaring.  In de EVC-pilot wordt uitgegaan van het competentieprofiel zoals dat is beschreven in het Opleidingsplan voor de opleiding tot gz-psycholoog.

De Stichting Centrum EVC voor gz-psychologen (afgekort als Stichting EVC) is opgericht om een pilot (dat wil zeggen een eerste verkenning) uit te voeren naar de mogelijkheden om ervaren masterpsychologen met aantoonbare eerder verworven competenties middels een verkort traject op te leiden tot gz-psycholoog.

 

 

De pilot in het kort

In 2023 zijn in het totaal 45 masterpsychologen geselecteerd voor deelname aan een pilot waarin twee soorten verkorte gz-opleidingen worden aangeboden (scenario 2 en 3). Hiervan zijn er 18 aangenomen voor Scenario 2 en 22 voor Scenario 3. Het streven is dat de deelnemers tussen juli en september 2024 deze verkorte opleiding met voldoende resultaat hebben afgerond en hun BIG-registratie als gz-psycholoog kunnen aanvragen.

Drie andere scenario’s die geen onderdeel van de pilot vormen, zijn:

Scenario 1. Dit is opgezet om psychologen met een NIP Kinder- en Jeugdregistratie toegang te geven tot het gz-diploma. Dit scenario is in juli 2023 gerealiseerd.

Scenario 4 en 5 zijn beperkte verkorte routes die al onderdeel van het huidige vrijstellingenbeleid van de GZ-opleiding zijn.

Ik ontvang graag de nieuwsbrief over de EVC-pilot

12 + 13 =

Stichting Centrum EVC voor gz-psychologen (Stichting EVC)

 Stadsplateau 7-8.22
3521 AZ  UTRECHT

E. info@evcvoorpsychologen.nl