Voor wie

  • Kandidaten zijn masterpsycholoog, -pedagoog of afgestudeerden in de geestelijke gezondheidskunde met 5 jaar relevante gesuperviseerde praktijkervaring, zijn lid van één of meer gespecialiseerde wetenschappelijke c.q. therapieverenigingen, en hebben gz-competenties die aantoonbaar zijn. Verder hebben ze minimaal 90 sessies supervisie of werkbegeleiding gehad. – Scenario 2 (zie verder voor de volledige toelatingscriteria scenario 2).

 

  • Kandidaten zijn masterpsycholoog, -pedagoog of afgestudeerden in de geestelijke gezondheidskunde met 3 jaar relevante gesuperviseerde praktijkervaring en minimaal 200 uur aan geaccrediteerde cursussen bij gespecialiseerde wetenschappelijke c.q. therapieverenigingen. Verder hebben ze minimaaL 45 sessies  supervisie of werkbegeleiding gehad – Scenario 3 (zie verder voor de volledige toelatingscriteria scenario 3).