Scenario’s

Het vrijstellingenbeleid via een EVC-route biedt masterpsychologen de mogelijkheid om een BIG-registratie als gz-psycholoog te verkrijgen door een verkorte opleiding te volgen. Er zijn 5 scenario’s voor vrijstellingen mogelijk, waarbij de scenario’s 2 en 3 deel uit maken van de landelijke pilot. De scenario’s 4 en 5 worden hier vooral voor de volledigheid genoemd en maken geen deel uit van de pilot.

  • Scenario 1: volledige vrijstelling van gz-opleiding. Dit geldt uitsluitend voor psychologen met de NIP KJ registratie. Scenario 1 is op dit moment in uitvoering.
  • Scenario 2: vrijstelling gz-opleiding via de EVC-route, vrijstelling van praktijk en vrijstelling van 1,5 jaar cursorisch onderwijs. Geldt voor masterpsychologen, pedagogen en afgestudeerden geestelijke gezondheidskunde.
  • Scenario 3: éénjarige variant: vrijstelling van 1 jaar cursorisch onderwijs en 1 jaar praktijk. Geldt voor masterpsychologen, pedagogen en afgestudeerden geestelijke gezondheidskunde.
  • Scenario 4: vrijstelling van half jaar cursorisch onderwijs en half jaar praktijk.
  • Scenario 5: vrijstelling gedeeltelijk (maximaal half jaar) cursorisch onderwijs, geen vrijstelling praktijk.

     Scenario’s 4 en 5 betreffen het bestaand vrijstellingenbeleid dat op regionaal niveau wordt uitgevoerd en dat geen deel uitmaakt van de pilot.

    Schema scenario’s binnen de EVC-pilot