Aanmelden als kandidaat

Een kandidaat komt alleen in aanmerking voor een verkort traject als hij/zij aan de toelatingscriteria voldoet. Klik HIER voor scenario 2 en klik HIER voor scenario 3. Die criteria hebben betrekking op kennis, vaardigheden en een beroepsattitude passend bij het competentieprofiel van het diploma gz-psycholoog. Deze zijn deels opgedaan door praktijkervaring en deels door cursorisch onderwijs. De kandidaat moet het bewijs leveren dat er zowel aan (delen van) het cursorisch onderwijs als aan (delen van) het praktijkdeel is voldaan om de aanwezigheid van de vereiste competenties aan te tonen.
Let op: rechtstreeks aanmelden sluit 31-1-2023, op voordracht sluit: 28-2-2023.

 

Schema aannameprocedure EVC-pilot kandidaten scenario 2 en 3